OBCHŮDEK PRO RADOST

Hlavním posláním OBCHŮDKU PRO RADOST  je umožnit lidem s postižením osvojit si sociální dovednosti a návyky potřebné pro začlenění se do běžného způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim klientům rozvíjet především komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky kterým se v budoucnu uplatní na trhu práce.

​Internetový obchod Centra denních služeb Medou. Zde si můžete objednat vlastnoruční výrobky našich klientů.